Privacyverklaring

Algemeen:

Jokoenda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij stellen ons ten doel om ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving te houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Reden voor verwerking:

Jokoenda verwerkt uw gegevens voor:

Foto’s en video’s delen op de website of sociale media:

Jokoenda maakt regelmatig opnames van en foto's bij haar activiteiten. In voorkomende gevallen worden deze foto's tevens gepubliceerd op de website of op sociale media.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Jokoenda maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris of via (de gegevens op) het Contactformulier.

Jokoenda
Bestuur
Januari 2020